Dionice

Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

Dionice

Dionice su vlasnički korporativni vrijednosni papiri koji nemaju određen rok dospijeća. Dionice smiju izdavati isključivo dionička društva.
Ako zamislimo jedno poduzeće kao tortu, da bi to poduzeće postalo dioničko društvo tu "tortu" moramo razrezati na šnite. Svaka šnita je jedna dionica. Ako takvu razrezanu tortu čini 10 šnita (dionica), tada vlasnik jedne šnite je i vlasnik 1/10 torte (poduzeća) odnosno vlasnik je 10% poduzeća. Ako to poduzeće ostvari dobit od 100 KN i ako vlasnici tog poduzeća odluče da se ta dobit podijeli, tada vlasniku 1 dionice pripada 10 KN = dividenda.

Zašto postoji tržište dionica

Prvo moramo razumjeti razlog zašto uopće postoje tržišta dionica. Osnovni je razlog postojanja i rasta tržišta dionica tržišna ekonomija i činjenica da kompanije na određenom stupnju razvoja trebaju više likvidnih sredstava nego što ih same mogu osigurati. Drugi je razlog uspostava oblika kompanije koja ima ograničenu odgovornost s financijskog stajališta.

Kompanije trebaju dodatnu gotovinu zbog sljedećih razloga:

Postoje različiti faktori koji odlučuju o cijeni dionice, ali glavna su dva faktora:

Uz ove spomenute, postoje i drugi faktori. Danas su napravljene mnoge analize u nadležnosti menadžmenta npr. portfelj patenata. Ukoliko postoji vjerojatnost da će netko drugi preuzeti kompaniju, to često znači da će dionice početi rasti.
Osnova financijske teorije kaže da cijene rastu ukoliko su ukupne dividende i buduća prodajna cijena dionica više od investirane cijene.

Dionica = vlasnički vrijednosni papir
Obveznica = kredit

Zašto ulagati u vrijednosnice? (dionice i/ili obveznice)
Glavni motiv za ulaganja u vrijednosnice je mogućnost ostvarenja veće dobiti od kamate ostvarene držanjem slobodnih sredstava na štednju u banci ili ostvarene dobiti ulaganjem u druge namjene. Ulaganje u vrijednosnice je spojeno, u pravilu, s većim rizikom od rizika kojem je investitor izložen kod klasične štednje u banci. Rizik ulaganja u vrijednosnice se može smanjiti ulaganjem u rezličite vrste vrijednosnica (dionice, obveznice) i u vrijednosnice više izdavatelja (diverzifikacija portfelja).

Koje se temeljne koristi stječu kupnjom dionica?

- pravo na udjel u dobiti isplativ u obliku dividendi;
- pravo na proporcionalni udjel u imovini društva u slučaju njegove likvidacije;
- pravo upravljanja koje se realizira glasovanjem na skupštini dioničara;
- pravo prvokupa u slučaju novog izdanja dionica;
- ograničena odgovornost u slučaju likvidacije društva;
- ograničeni pristup poslovnim knjigama društva.

U koje vrijednosnice ulagati?
Odluka o tome koje vrijednosnice kupiti ovisi o većem broju faktora. Poželjno je ulaganje u likvidne vrijednosnice, tj. one kojima se najčešće trguje i koje je moguće u vrlo kratkom vremenu utržiti. Pritom je svakako potrebno savjetovati se sa svojim , koji će nalogodavcu predložiti najpovoljnjiju kupnju u datom trenutku.


Što je portfelj vrijednosnica?

Portfelj vrijednosnica predstavlja skup vrijednosnica u vlasništvu kupca (investitora). Izbor vrijednosnica u portfelju (struktura portfelja) treba predstavljati optimum između očekivanog prinosa i razine rizika kojeg je investitor spreman preuzeti.
 
Zašto ulagati u portfelj vrijednosnica?

Pravovremenom kupnjom ili prodajom pojedine vrijednosnice iz portfelja može se ostvariti veća dobit za nalogodavca (investitora) od ulaganja u druge namjene. Rizik ulaganja u više vrijednosnica u portfelju se raspršuje na sve vrijednosnice, te je manji nego kada se investira u samo jednu vrijednosnicu. Potrfelj dionica možete dobiti i ulaganjem u investicijske fondove
 
Da li ulagati u dionice ili obveznice?

Kod ulaganja u dionice postoji veći rizik od rizika ulaganja u obveznice. Međutim, dobit ostvarena ulaganjem u dionice može biti znatno veća od one ostvarene ulaganjem u obveznice. Prinos koji nosi obveznica je određen i unaprijed poznat, dok prinos od dionica nije unaprijed određen (dividenda, tečaj dionice na tržištu). Ulaganje u obveznice može biti kvalitetnija alternativa štednji u banci.
 
Pratite stanje dionica na www.zse.hr